Medical Counselling Code 804

Attendance

Attendance

2019-2020 Batch

EXCEL SIDDHA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, NAMAKKAL
SECOND YEAR STUDENTS 2019-2020 BATCH
ATTENDANCE PERCENTAGE FOR THE MONTH OF DECEMBER 2020 TO JULY 2021
S.NO NAME OF THE STUDENTS DEC

2020

JAN

2021

FEB

2021

MAR

2021

APR

2021

MAY 2021 JUN 2021 JUL 2021
1 Aishwarya. J 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Ashmitha Banu. A 96 100 100 96 100 100 94 100
3 Babi Shini. V.L 100 100 100 100 93 100 100 100
4 Bhava Dharani. C 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Bhava Dharani. R 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Dhivya. S 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Divya Sri. S 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Elumalai. R 100 100 100 100 100 100 100 94
9 Harini. R 96 100 100 96 100 100 100 100
10 Hari Prasath. M 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Indira. V 100 100 100 100 100 100 100 94
12 Jananie. K 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Keerthiga. G 100 100 100 96 100 100 94 100
14 Lakshanaroobini. M 100 100 100 100 100 100 100 94
15 Madhanarooban. K.S 90 94 96 100 100 100 100 100
16 Monisha. V 100 100 100 100 100 100 100 94
17 Nandhini. S 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Nandita. S 100 100 100 100 100 100 100 100
19 Naveen Balaji. V 100 100 100 100 100 100 100 100
20 Nivethitha. R 100 100 100 96 100 100 94 100
21 Pavithra. S 100 100 100 100 93 100 100 100
22 Ponvel. K 100 100 100 100 100 100 100 94
23 Pooja. A 100 100 100 100 100 100 100 100
24 Poonkodi. S 100 100 100 100 100 100 100 100
25 Pranesh. B 100 100 100 100 100 100 100 100
26 Premalatha. D 100 100 100 100 100 100 100 100
27 Priyanka. S 100 100 100 100 93 100 100 100
28 Ragavelan. B 100 100 100 100 93 100 94 100
29 Rajeswari. C 100 100 100 100 100 100 100 100
30 Rubigaa. P 100 100 100 100 93 93 94 100
31 Ramakrishnan.R.P 100 100 100 96 100 100 100 100
32 Saranya. R 100 100 100 100 100 100 100 100
33 Shanthi. P 100 100 100 100 100 93 100 100
34 Subashri. R 100 100 100 100 100 100 100 100
35 Subbulakshmi. A.B 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Subhiksha. V 100 100 100 100 100 100 100 100
37 Thaha Mohamed.M 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Usha. M 100 100 100 100 100 100 100 100
39 Vaisali Sree. S 100 100 100 100 100 100 100 100
40 Vaishnavi. L 100 100 100 100 100 100 100 100
41 Vasantha Kumar. S 100 100 96 100 93 100 94 100
42 Vijay Sankar. K 100 100 100 100 100 100 100 100

2020-2021 Batch

EXCEL SIDDHA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, NAMAKKAL
FIRST YEAR STUDENTS 2020-2021 BATCH
ATTENDANCE PERCENTAGE FOR THE MONTH OF MARCH 2021 TO JULY 2021
S.NO NAME OF THE STUDENTS MAR
2021
APR
2021
MAY 2021 JUN 2021 JUL 2021
1 Abinash.J 100 100 100 100 100
2 Abinaya.V 100 100 100 100 100
3 Abitha.C 100 100 100 100 100
4 Abitha.K 100 100 100 100 100
5 Aishwarya.K 100 100 100 100 100
6 Asfiya Sabreen.A 100 100 95 100 100
7 Barani.K 100 100 100 100 100
8 Bhavadharini.K.V 100 100 100 96 100
9 Bhavashree.P.G 100 100 100 100 95
10 Bhuvan.V.P 100 100 100 100 100
11 Charanya.R 100 100 100 100 100
12 Deepadharshini.R 100 100 95 96 100
13 Deepika.T 100 100 100 100 100
14 Devipriya.S 100 100 100 100 100
15 Dhilsha Raja.N 100 100 100 100 100
16 Ganesh Kumar.R.P 100 100 100 100 100
17 Gayathri.M 100 100 100 96 100
18 Gokila.M 100 100 100 100 95
19 Govarthan.K.A 100 100 95 100 100
20 Harini.S 100 100 100 100 100
21 Jameer Nisha.M 100 100 100 100 100
22 Janani.G 100 100 100 100 95
23 Jeevika.R 100 100 100 100 100
24 Kaneeshma.R 100 100 100 100 100
25 Karthikeyan.S 100 100 100 100 100
26 Keerthana.A 100 100 100 100 100
27 Kowsalya.A 100 100 100 100 95
28 Manikandan.L 100 100 100 100 100
29 Mega.V 100 100 100 100 100
30 Mennsruthhi.S.K 100 100 100 100 100
31 Mohan.P 100 100 100 100 100
32 Monal.K 100 100 100 96 100
33 Monikasri.M 100 100 100 100 100
34 Mukinaadevi.S 100 100 100 100 100
35 Nila Fathima.S 100 100 90 91 95
36 Nirmal Raj.B.K 100 100 100 100 100
37 Pavithra.M 100 100 100 100 100
38 Preetha.B 100 100 95 100 100
39 Priya Darshini.R 100 100 100 100 100
40 Radhai.B 100 100 100 100 100
41 Ragavi.M 100 100 100 100 100
42 Renukadevi.M 100 100 100 100 100
43 Sangeetha.S.K 100 100 100 100 100
44 Santhiya.B 100 100 100 100 100
45 Seenivasan.J 100 100 100 100 100
46 Shanmugapriya.N 100 100 100 100 100
47 Shewak.S 94 100 100 100 100
48 Shunmathi.E.R 100 100 100 100 100
49 Sibikrishnan.M 100 100 100 100 100
50 Sivanandhine.S 100 100 100 100 100
51 Sowmiya.P 100 100 100 100 100
52 Sowmiya.T 100 100 100 100 100
53 Sowndararajan.P 100 100 100 96 100
54 Subhasri.N 100 100 100 100 100
55 Subhasri.V 100 100 100 100 91
56 Sudarrsan.K.S 100 100 100 100 95
57 Sujitha Stuwart.A.S 94 100 90 91 91
58 Swetha.A 100 100 100 100 100
59 Vilasini Devi.S.V 100 100 100 100 100
60 Yazhini.K 100 100 100 100 100