Hospital Staff – 2020

Hospital Staff – 2020

EXCEL SIDDHA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, KOMARAPALAYAM
HOSPITAL STAFF ATTENDANCE PERCENTAGE FOR THE JAN 2020 TO DEC 2020
S.

No

NAME OF THE STAFFJan

20

Feb

20

Mar

20

Apr

20

May

20

Jun

20

Jul

20

Aug

20

Sep

20

Oct

20

Nov

20

Dec

20

1Dr.K.P.Kannan

(DOJ-07.10.2020)

(DOR-31.12.2020)

_________81100100
2Dr.V.Sunitha Sharon

(DOR-30.09.2020)

100100100100100100100100100
3Dr.J.Mohana priya

(DOR-31.12.2020)

10010010050505050100100100100100
4Dr.B.Kannan10010010050505050100100100100100
5Dr.P.Chilambuselvi10010010050505050100100100100100
6Dr.V.Chitra10010010050505050100100100100100
7Dr.P.Sumathi10010010050505050100100100100100
8Dr.A.Rajarajeswari19
9Dr.K.Vithya10010010050505050100100100100100
10Dr.D.Dyneswar10010010050505050100100100100100
11Dr.E.Madhusamy

(DOR-08.11.2020)

10010010010010010010010010010026_
12Dr.M.R.Saravanan73100
13Dr.A.Ambiga

(DOJ-01.10.2020)

100100100
14Dr.J.Priya Nandhini

(DOJ-01.10.2020)

100100100
15Dr.S.Prasath

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
16Dr.R.Dinesh Kumar

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
17Dr.D.Uma Maheswari10010010050505050100100100100100
18Dr.B.V.Thiyagarajan10010010050505050100100100100100
19Dr.S.Karthik Prakash10010010050505050100100100100100
20Dr.J.Jayavathy10010010050505050100100100100100
21Dr.P.V.Anbu Selvi10010010050505050100100100100100
22Dr.P.V.Anbumalar10010010050505050100100100100100
23Dr.S.Sivaraman

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
24Dr.D.Kamalesh

(DOJ-01.10.2020)

100100100
25Mrs.K.Kokilarani10010010050505050100100100100100
26Mr.S.Arjun

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
27Ms.J.Savitha10010010050505050100100100100100
28Ms.M.Shanmuga Sundari10010010050505050100100100100100
29Ms.S.Sree Devi10010010050505050100100100100100
30Mr.N.Nishanth10010010050505050100100100100100
31Mrs.K.Thilagam10010010050505050100100100100100
32Mrs.S.Soundaram10010010050505050100100100100100
33Mr.P.Rajesh kumar10010010050505050100100100100100
34Mrs.B.Jayalakshmi10010010050505050100100100100100
35Ms.K.Dhivya10010010050505050100100100100100
36Mrs.G.Kavitha

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
37Mr.G.Arun chander

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
38Mr.A.Suresh kumar10010010050505050100100100100100
39Mr.G.Antony10010010050505050100100100100100
40Mrs.E.Navamathi

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
41Mr.K.Karthikeyan10010010050505050100100100100100
42Mrs.M.Sudha

(DOJ-01.10.2020)

100100100
43Mrs.S.Sudhamathi10010010050505050100100100100100
44Mr.K.Panneer selvam

(DOR- 30.09.2020)

10010010050505050100100
45Mr.P.Makesh10010010050505050100100100100100
46Mr.S.Prakash10010010050505050100100100100100
47Mr.K.Y.Syed Jafer Alam

(DOR- 30.09.2020)

10010010050505050100100
48Ms.P.Vasavi10010010050505050100100100100100
49Mrs.R.Akila10010010050505050100100100100100
50Mr.G.Nagarajan10010010050505050100100100100100
51Mr.R.Sakthivel10010010050505050100100100100100
52Mr.G.Vijayakumar

(DOR-31.12.2021)

10010010050505050100100100100100
53Mr.V.Shanmugam10010010050505050100100100100100
54Mr.M.Karthikeyan10010010050505050100100100100100
55Mr.M.Jeeva

(DOJ-01.10.2020)

100100
56Mr.Boopathi10010010050505050100100100100100
57Mr.M.Vivek10010010050505050100100100100100
58Mrs.R.Kavitha10010010050505050100100100100100
59Mrs.K.Rani10010010050505050100100100100100
60Mrs.K.Susila10010010050505050100100100100100
61Mr.S.Saran Kumar100100100
62Mr.S.Thiyagarajan10010010050505050100100100100100
63Mr.R.Vetrivel10010010050505050100100100100100
64Mr.P.Rajendran10010010050505050100100100100100
65Mr.A.Ganapathy

(DOR-03.10.2020)

1001001005050505010010010
66Mr.M.Sarbhudheen10010010050505050100100100100100
67Mr.N.Elavarasan10010010050505050100100100100100
68Mr.S.Karthik

(DOR-29.10.2020)

(DOJ-01.04.2021)

1001001005050505010010094__
69Mrs.K.P.Indumathy

(DOJ-30.10.2020)

(DOR-31.03.2021)

_________6100100
70Mr.S.Kameshwaran10010010050505050100100100100100
71Mr.Joel prasanna kumar10010010050505050100100100100100
72Mr.A.Krishnasamy10010010050505050100100100100100
73Mr.K.Dhanraj

(DOR-16.10.2020)

1001001005050505010010051
74Mr.M.Karthikeyan10010010050505050100100100100100
75Mrs.Gosala devi10010010050505050100100100100100
76Mr.T.Velmurugan10010010050505050100100100100100
77Mr.A.Siddhuraj10010010050505050100100100100100
78Mr.D.Varadharajan

(DOR- 31.10.2020)

10010010050505050100100100
79Mr.G.Surendhar10010010050505050100100100100100
80Mrs.S.Sasikala10010010050505050100100100100100
81Mrs.A.Pappathi10010010050505050100100100100100
82Mrs.M.Anitha

(DOR-30.09.2020)

10010010050505050100100
83Mr.Alamohan

(DOJ-01.10.2020)

100100100
84Mrs.T.Meenakshi

(DOJ-01.10.2020)

100100100
85Mrs.G.Vimala

(DOJ-01.10.2020)

100100100
86Mrs.K.Palaniammal
(DOJ-01.10.2020)
100100100